7 juni 2021

Kavelruil kent meerdere positieve doeleinden

Nederland heeft de ambitie om een voortrekkersrol te spelen in de verduurzaming van de agrarische sector en zodoende voor de toekomst onze voedselvoorziening veilig te stellen.  Maar ook in de circulaire landbouw blijft een efficiënte voedselproductie noodzakelijk.  
22 april 2021

Nieuwe Oogst: Kavelruil geeft Jonge Boeren toekomst

Nederland heeft de ambitie om een voortrekkersrol te spelen in de verduurzaming van de agrarische sector en zodoende voor de toekomst onze voedselvoorziening veilig te stellen.  Maar ook in de circulaire landbouw blijft een efficiënte voedselproductie noodzakelijk.  
12 augustus 2020

Kavelruil:  een eerste stap naar duurzame landbouw

Nederland heeft de ambitie om een voortrekkersrol te spelen in de verduurzaming van de agrarische sector en zodoende voor de toekomst onze voedselvoorziening veilig te stellen.  Maar ook in de circulaire landbouw blijft een efficiënte voedselproductie noodzakelijk.  
25 juni 2020

Interview Hans Hendriks en Erik Lingeman – Rentmeesters NVR – over kavelruil Grethahoeve. 

18 juli 2019

Interview – “Structuurverbetering koppelen aan andere opgaven”

Interview Stivas directeur Erwin van den Berg over fusie één centrale Stivas "Structuurverbetering koppelen aan andere opgaven"
14 maart 2019

Rapport “Grond in Beweging”

Het toekomstige grondgebruik in de provincie Flevoland wordt in dit rapport geschetst aan de hand van: de huidige grondgebruiksituatie; de huidige en te verwachten ontwikkelingen die invloed hebben op de omvang en het gebruik van het huidige agrarische areaal in Flevoland
3 januari 2019

Kennismiddag Landbouwverkeer 10 januari 2019

De verkeersdeelname vanuit de agrarische sector verandert: grotere machines, een toename van transportbewegingen, groter belang bij (boven) regionale verbindingen.
6 juli 2018

359.49.17 hectare grond geruild in het eerste half jaar 2018

In de eerste helft van 2018 heeft STIVAS in het POP3-project Kavelruil Werkt! ruim 359 hectare grond geruild. Hiervoor waren vier kavelruilen nodig waarbij in totaal 26 partijen betrokken waren.
21 februari 2018

Grootste kavelruil Wieringermeerpolder

In 2017 heeft Stivas met inzet van de POP3 subsidie binnen het project Kavelruil Werkt! in totaal 9 kavelruilen afgerond. Het betreft in totaal afgerond 520 hectare aan geruilde grond.
10 januari 2018

Stivas realiseert in 2017 zeer positieve resultaten met POP3-project Kavelruil Werkt!

In 2017 heeft Stivas met inzet van de POP3 subsidie binnen het project Kavelruil Werkt! in totaal 9 kavelruilen afgerond. Het betreft in totaal afgerond 520 hectare aan geruilde grond.
3 januari 2018

Agrarische structuurverbetering en realisatie infrastructuur hand in hand bij kavelruil Kooibrug

Een prachtig stukje agrarische structuurverbetering wordt tot stand gebracht in de Noordpolder bij Muiderberg door de uitvoering van kavelruil Slotblik. Naar die verbetering wordt al langer gezocht door de ondernemers en Provincie Noord-Holland.
21 december 2017

Kavelruilproces levert resultaat in Noordpolder met kavelruil ‘Slotblik’

Een prachtig stukje agrarische structuurverbetering wordt tot stand gebracht in de Noordpolder bij Muiderberg door de uitvoering van kavelruil Slotblik. Naar die verbetering wordt al langer gezocht door de ondernemers en Provincie Noord-Holland.
19 oktober 2017

Gouden Reiger voor N.J. Snoek

N.J. (Co) Snoek krijgt vrijdag 13 oktober de Gouden Reiger van de gemeente Heerhugowaard.
28 juni 2017

350 hectare grond geruild in het eerste half jaar 2017

De Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) heeft in 2016 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een POP3 toezegging van € 3,3 miljoen ontvangen waarmee gewerkt wordt aan de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven in Noord-Holland. Stivas heeft de projectdoelstelling voor 2017, te weten 325 hectare geruilde grond inmiddels met 25 hectare overschreden.
28 juni 2017

Kavelruilakte “Iedereen Koopman” notarieel gepasseerd

Gisteren is door de notaris de kavelruil met de naam “Iedereen Koopman” notarieel getransporteerd. In deze kavelruil verandert ruim 63 hectare agrarische grond van eigenaar verspreid over drie diverse locaties in West Friesland. Gevolg is agrarische structuurverbetering voor de deelnemende agrariërs.
11 mei 2017

282 hectare grond geruild in de eerste vier maanden 2017

In de afgelopen vier maanden heeft Stivas in het POP3-project Kavelruil Werkt! in totaal 4 kavelruilen met een kavelruilakte afgerond. Het betreft in totaal afgerond 282 hectare aan geruilde grond. Bij de gerealiseerde ruilen waren in totaal 24 partijen betrokken. Daarmee is de projectdoelstelling voor 2017, te weten 300 hectare geruilde grond al voor 95% gerealiseerd.
4 mei 2017

Aktepassering kavelruil De Drie Maten’ gepasseerd

Op 2 mei 2017 is door de notaris de kavelruil met de naam “De Drie Maten” notarieel getransporteerd. In deze kavelruil verandert 41 hectare agrarische grond langs de Noorddijkerweg in Ursem van eigenaar. Gevolg is agrarische structuurverbetering voor de deelnemende veehouders.
24 maart 2017

Aktepassering kavelruil ‘Van Groot naar Groter’ gepasseerd

Kavelruilakte ‘Van Groot naar Groter’ is op 21 maart jl. notarieel gepasseerd. In deze kavelruil verandert ruim 68 hectare grond van in totaal vier partijen van eigenaar.
16 januari 2017

Fictief ruilplan blijkt prima leidraad

NOORD-HOLLAND – Provincie Noord-Holland heeft 117,6 hectare ingebracht in vijf kavelruilen op grond gebied van Hollands Kroon. Akker bouwers, veehouders, een bollenkweker en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voegden daar nog eens bijna 160 hectare aan toe.
5 januari 2017

Stivas ontvangt POP3-subsidie

Stivas gaat ruim 3,3 miljoen euro investeren in verbetering verkavelingsstructuur landbouwbedrijven Noord-Holland...
EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland