Rapport “Grond in Beweging”

Kennismiddag Landbouwverkeer 10 januari 2019
3 januari 2019
Interview – “Structuurverbetering koppelen aan andere opgaven”
18 juli 2019

Grond in beweging : ontwikkelingen in het grondgebruik in de provincie Flevoland in de periode tot 2025 en 2040

Het toekomstige grondgebruik in de provincie Flevoland wordt in dit rapport geschetst aan de hand van: de huidige grondgebruik situatie; de huidige en te verwachten ontwikkelingen die invloed hebben op de omvang en het gebruik van het huidige agrarische areaal in Flevoland voor de korte en middellange termijn; de mogelijkheden en belemmeringen in het grondgebruik voor de deelgebieden waar die ontwikkelingen (kunnen) plaatsvinden. Daarnaast geeft dit rapport een advies over de te volgen strategie hoe om te gaan met de benoemde ontwikkelingen. Het rapport wordt afgerond met enkele conclusies en aanbevelingen.

Dit rapport is gratis te downloaden op https://doi.org/10.18174/464860