Kennismiddag Landbouwverkeer 10 januari 2019

359.49.17 hectare grond geruild in het eerste half jaar 2018
6 juli 2018
Rapport “Grond in Beweging”
14 maart 2019

Kennismiddag Landbouwverkeer

Agrarisch verkeer in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland

De verkeersdeelname vanuit de agrarische sector verandert: grotere machines, een toename van transportbewegingen, groter belang bij (boven) regionale verbindingen. Om zowel de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen, als voor een goede doorstroming van het verkeer te zorgen, is het van belang dat landbouwverkeer ook gebruik kan maken van het provinciaal wegennet. En wanneer landbouwverkeer gebruik kan maken van het provinciale wegennet, komt dit de verkeersveiligheid in dorpen/steden ten goede. Voor u als raads- en statenlid een belangrijk onderwerp. We willen graag met u in discussie.

De provinciale wegen zijn cruciaal voor de agrarische verbindingen in en tussen regio’s en daarmee voor de ontwikkeling van de sector. Veiligheid in het verkeer is van groot belang, ook voor de landbouwsector. De landbouwsector in Nederland heeft de afgelopen decennia een grote ontwikkeling doorgemaakt en deze ontwikkeling zet de komende jaren nog door.

Stivas Noord-Holland, GreenPort Noord-Holland Noord, Greenport Duin- en Bollenstreek, LTO Noord en Cumela NL nodigen u daarom uit voor een interactieve kennismiddag “Landbouwverkeer in de provincies” tijdens de Mechanisatietentoonstelling in Vijfhuizen. Na een nadere toelichting op het belang van goede verbindingen voor de sector voeren we de discussie hoe we kunnen komen tot een optimaal en vooral veilige doorstroming van het landbouwverkeer en de andere gebruikers.

Aanmelden kan door een email te sturen naar aanmeldingen@greenportnhn.nl o.v.v. ‘Kennismiddag Landbouwverkeer’.

2019 mechanisatietentoonstelling landbouwverkeer uitnodiging