Kavelruil is een belangrijk instrument voor verduurzaming van de landbouwstructuur in het algemeen en verbetering van de verkavelingsstructuur van uw bedrijf in het bijzonder. Kavelruil draagt bij aan het ontstaan van grotere en beter bewerkbare percelen, kavels dichter bij huis en vergroting van de huiskavel. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op. Bovendien, minder transportbewegingen verhoogt de verkeersveiligheid en verlaagt de CO2-uitstoot.

Interesse in deelname  aan kavelruil? Neem contact op met de kavelruilspecialisten van Stivas, tel. 085-0163272  of mail secretariaat@stivas.nl.

Formulier

PDF-formulier ‘Kosten investeringen bewerkbaarheid en bereikbaarheid POP3’

PDF-formulier

Procedure POP3-project Kavelruil Werkt!

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst STIVAS en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) inzake uitvoering POP3 project Kavelruil Werkt!

Addendum

Addendum behorende bij de samenwerkingsovereenkomst

Aanwijs halen

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland