Grootste kavelruil Wieringermeerpolder

Stivas realiseert in 2017 zeer positieve resultaten met POP3-project Kavelruil Werkt!
10 januari 2018
359.49.17 hectare grond geruild in het eerste half jaar 2018
6 juli 2018

Agrarische kavelruil met oppervlak van 600 voetbalvelden
Grootste kavelruil Wieringermeerpolder

De provincie Noord-Holland, het Rijk, NUON en tien agrariërs ruilen onderling een grondoppervlak van meer dan 600 voetbalvelden(309 hectare) in de Wieringermeerpolder en op Wieringen. Daarmee ontstaat ruimte voor bedrijfsontwikkeling en voor het zweefvliegveld en het betekent een forse afname van landbouwverkeer over de openbare weg.

Gedeputeerde Grondzaken Elisabeth Post: “De provincie verkoopt via deze kavelruil zo’n 110 ha agrarische grond. We houden dan nog een derde over van onze oorspronkelijke grondportefeuille in dit gebied. We sluiten op deze manier hoofdstuk voor hoofdstuk het boek van het voormalig Wieringerrandmeer en geven de grond weer terug aan het gebied.“ “Een positieve instelling van alle betrokkenen, nauwe samenwerking en elkaar ook wat gunnen, dat zijn de belangrijkste ingrediënten voor deze succesvolle grondruil”, aldus landbouwgedeputeerde Jaap Bond.

Acht akkerbouwers en twee veehouders krijgen hierdoor grotere, dichterbij gelegen en beter op elkaar aansluitende percelen. Het zweefvliegveld krijgt hierdoor de benodigde lengte van 1200 meter, waardoor weer ruimte ontstaat voor een windpark van NUON.

De formele handeling, het passeren van de akte, vond plaats op 19 februari 2018 in de Wierschuur.

Uitstel voor bodemonderzoek
De eerdere ondertekening in oktober 2017 werd uitgesteld omdat het Rijksvastgoedbedrijf nader onderzoek naar de bodemgesteldheid wilde laten doen. Dat onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. Zowel de provincie als het Rijk zullen ieder op één plek de sanering van vervuilde grond voor hun rekening nemen.

STIVAS
De kavelruil is begeleid door de STIVAS (Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur). STIVAS zet de provinciale gronden uit het voormalige Wieringerrandmeerproject in om de agrarische structuur in dit gebied te verbeteren, waar mogelijk in combinatie met natuurrealisatie en opwaardering van het watersysteem.

Wieringerrandmeer
Voor de ontwikkeling van het Wieringerrandmeer had de provincie Noord-Holland 550 hectare grond in bezit.
Het Wieringerrandmeerproject heeft de mogelijkheden voor agrarische ondernemers in het gebied jarenlang beperkt. Dit project moest een impuls geven aan de Kop van Noord-Holland met de aanleg van een recreatiemeer en een groot aantal woningen. Nadat het project werd gestopt, is samen met de betrokken partijen een plan voor agrarische structuurverbetering opgesteld. Met deze kavelruil ontstaan er nu weer nieuwe mogelijkheden voor de agrarische bedrijven in het gebied.