Stivas realiseert in 2017 zeer positieve resultaten met POP3-project Kavelruil Werkt!

Agrarische structuurverbetering en realisatie infrastructuur hand in hand bij kavelruil Kooibrug
3 januari 2018
Grootste kavelruil Wieringermeerpolder
21 februari 2018

Stivas realiseert in 2017 zeer positieve resultaten met POP3-project Kavelruil Werkt!

De Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) heeft in 2016 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een POP3 toezegging van € 3,3 miljoen ontvangen waarmee gewerkt wordt aan de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven in Noord-Holland. De bijdrage bestaat voor de helft uit een EU-subsidie en de helft uit een bijdrage van de provincie Noord-Holland. Het project heeft de titel Kavelruil Werkt!

In 2017 heeft Stivas met inzet van de POP3 subsidie binnen het project Kavelruil Werkt! in totaal 9 kavelruilen afgerond. Het betreft in totaal afgerond 520 hectare aan geruilde grond. Bij de gerealiseerde ruilen waren in totaal 58 partijen betrokken. Daarmee is de projectdoelstelling voor 2017, te weten 325 hectare geruilde grond opnieuw ruim overtroffen.

Stivas is bijzonder blij met deze projectresultaten die goed laten zien dat ondernemers in Noord-Holland de focus op een duurzame bedrijfsvoering hebben liggen en nadenken over de verkavelingsstructuur van hun bedrijven. Voor 2018 staat opnieuw 325 hectare aan kavelruil als ambitie genoteerd.
In twee kavelruilen ‘Slotblik’ in de Noordelijke Vechtstreek en ‘Kooibrug’ nabij de nieuwe afslag A9 bij Heiloo zijn ook natuur en infra doelstellingen gerealiseerd. Daarmee is respectievelijk 29 hectare en bijna 11 hectare grond gemoeid.

Kadaster- en notariskosten
Met de realisatie van deze 9 kavelruilen is afgerond een bedrag van € 127.000 aan kadaster- en notariskosten gemoeid. Stivas financiert deze kosten vanuit het project Kavelruil Werkt!

Investeringen bereikbaarheid en bewerkbaarheid
Op dit moment wordt bij de deelnemers van de kavelruilen geïnventariseerd welke investeringen in bereikbaarheid en bewerkbaarheid op de nieuw verworven percelen gewenst zijn. Daarvoor kunnen ondernemers vanuit het project Kavelruil Werkt! een vergoeding van 40% met een maximum van € 800 per verworven hectare ontvangen.