Nieuwe Oogst: Kavelruil geeft Jonge Boeren toekomst

Kavelruil:  een eerste stap naar duurzame landbouw
12 augustus 2020
Kavelruil kent meerdere positieve doeleinden
7 juni 2021

18 maart 2021 verscheen er in nieuwe oogst een mooi stukje over Kavelruil De Nieuwe Toekomst voor de Jonge boeren:

Kavelruil geeft jonge boeren in en om Spanbroek toekomst

De kavelruil ‘De Nieuwe Toekomst voor de Jong(e) Boeren’ doet zijn naam eer aan. Onlangs werd de akte voor de grote ruil getekend van in totaal 117 hectare, waarmee tien ondernemers in en om Spanbroek weer vooruit kunnen wat betreft agrarische structuur.

De ruil valt onder de noemer van het programma ‘Kavelruil werkt’, dat wordt gefinancierd door de Europese Unie en provincie Noord-Holland, in het kader van plattelandsontwikkeling. Dit POP3-programma loopt in het najaar af. In totaal zijn dit jaar twaalf ruilprojecten nog in voorbereiding of net afgerond, vertelt voorzitter Claudia Weemhoff van de verantwoordelijke kavelruilorganisatie Stivas.

Weemhoff is trots dat in coronatijd nog zoveel ruilen tot stand zijn gekomen. ‘Echt ruimte voor fysieke keukentafelgesprekken was er niet, maar het is online gelukt om kavelruilen voor elkaar te krijgen, mede door het vertrouwen dat Stivas geniet’, zegt ze.

‘Zulke ruilen zijn van wezenlijk belang voor de provincie, ook om verduurzaming van de landbouw na te streven. Schuiven met eigendommen kan leiden tot een efficiëntere indeling van landbouw, natuur en water in het landelijk gebied.’