Home

De Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een POP3 toezegging van € 3,3 miljoen ontvangen waarmee gewerkt wordt aan de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven in Noord-Holland. De bijdrage bestaat voor de helft uit een EU-subsidie en de helft uit een bijdrage van de provincie Noord-Holland. Het project heeft de titel Kavelruil Werkt! Sinds de start van het project begin 2016 is in totaal 850 ha kavelruil gerealiseerd. De ambitie om binnen de looptijd van het project (2021) tenminste 1.650 ha te ruilen is daarmee voor 50% gerealiseerd.

In 2017 heeft Stivas met inzet van de POP3 subsidie binnen het project Kavelruil Werkt! in totaal 9 kavelruilen afgerond. Het betreft in totaal afgerond 520 hectare aan geruilde grond. Bij de gerealiseerde ruilen waren in totaal 58 partijen betrokken. Daarmee is de projectdoelstelling voor 2017, te weten 325 hectare geruilde grond ruim overtroffen.

Stivas is bijzonder blij met deze projectresultaten die goed laten zien dat ondernemers in Noord-Holland de focus op een duurzame bedrijfsvoering hebben liggen en nadenken over de verkavelingsstructuur van hun bedrijven. Voor 2018 staat opnieuw 325 hectare aan kavelruil als ambitie genoteerd.

www.kavelruilwerkt.nl brengt u op de hoogte van de verschillende kavelruilen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stivas via de contactgegevens op de website.

In het nieuws

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland