Aktepassering kavelruil De Drie Maten’ gepasseerd

Aktepassering kavelruil ‘Van Groot naar Groter’ gepasseerd
24 maart 2017
282 hectare grond geruild in de eerste vier maanden 2017
11 mei 2017

Op 2 mei 2017 is door de notaris de kavelruil met de naam “De Drie Maten” notarieel getransporteerd. In deze kavelruil verandert 41 hectare agrarische grond langs de Noorddijkerweg in Ursem van eigenaar. Gevolg is agrarische structuurverbetering voor de deelnemende veehouders.

In deze kavelruil wordt door drie veehouders welke hun bedrijf aan de Noorddijkerweg hebben, en een kerkelijke instantie onderling grond uitgeruild wat leidt tot huiskavelvergroting voor alle drie de veehouders.
Vergroting van de huiskavels geeft betere beweidingsmogelijkheden voor het vee en minder landbouwverkeer over de Noorddijkerweg.
De naamgeving van deze vrijwillige kavelruil is enerzijds ontstaan vanuit het gehanteerde uitgangspunt door de drie veehouders dat de uitruil van gronden plaats heeft gevonden op basis van gemeten maten. Anderzijds vraagt dit een collegiale opstelling wat ook terugkomt in de naamgeving.

Appel Notarissen in Obdam is verantwoordelijk voor de aktepassering waarbij de partijen gebruik maken gebruik van de POP 3 subsidieregeling via de Stivas (Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur). Stivas houdt zich bezig met het optimaliseren van de inrichting van het landelijk gebied. Vrijwillige kavelruil is hiervoor het belangrijkste instrument.

POP3-project Kavelruil Werkt!
Vanuit de POP 3 subsidie wordt naast een Provinciale bijdrage ook een bijdrage verleend vanuit het Europees Landbouwfonds in de kosten die de partijen maken als gevolg van de notaris- en kadasterkosten en de benodigde investeringen in bereikbaarheid en bewerkbaarheid. Ook de Stivas inzet wordt vanuit deze gelden gefinancierd.