Kavelruilproces levert resultaat in Noordpolder met kavelruil ‘Slotblik’

Gouden Reiger voor N.J. Snoek
19 oktober 2017
Agrarische structuurverbetering en realisatie infrastructuur hand in hand bij kavelruil Kooibrug
3 januari 2018

Kavelruilproces levert resultaat in Noordpolder met kavelruil ‘Slotblik’

Een prachtig stukje agrarische structuurverbetering wordt tot stand gebracht in de Noordpolder bij Muiderberg door de uitvoering van kavelruil Slotblik. Naar die verbetering wordt al langer gezocht door de ondernemers en Provincie Noord-Holland. Met de ruil van ruim 33 hectare is aan de west- en noordzijde van de polder een mooie verbeteringsstap gezet, maar klaar is het zeker niet. De akte van kavelruil Slotblik passeerde op maandag 18 december.

Project
Het project in de Noordelijke Vechtstreek is eind 2016 gestart in opdracht van Provincie Noord-Holland om in de polder Keverdijk en Noordpolder de agrarische structuur te verbeteren en tegelijkertijd natuur te realiseren. Provincie Noord-Holland faciliteert dit proces door een deel van haar grondeigendom voor ruil en verkoop in te zetten en heeft Stivas opdracht gegeven uitvoering aan dit proces te geven.

Geslaagd
De kavelruil Slotblik is de eerste kavelruil in de Vechtstreek sinds jaren. Twee veehouders krijgen alle grond rond het bedrijf en realiseren daarmee respectievelijk een huiskavel van 26 en 42 hectare. De Provincie Noord-Holland verwerft een perceel van ruim zes hectare groot voor realisatie van natuur. Dit perceel is de ontbrekende schakel in de natuuropgave bij de watering van het Naardermeer.

Kavelruil in wording
Het kavelruilproces in Noordpolder en Keverdijk is nog niet afgerond en in 2018 wordt een tweede kavelruil verwacht. De verwachtingen voor dit vervolg zijn hoog gespannen.

POP3-subsidie
De Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) heeft in 2016 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een POP3 toezegging van € 3,3 miljoen ontvangen voor de  verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven in Noord-Holland. De bijdrage bestaat voor de helft uit een EU-subsidie en de helft uit een bijdrage van de provincie Noord-Holland. Het project heeft de titel Kavelruil Werkt!

Vanuit dit project worden de kadaster- en notariskosten voor deze kavelruil vergoed en kunnen ondernemers een bijdrage krijgen in investeringen in bereikbaarheid en bewerkbaarheid.