Aktepassering kavelruil ‘Van Groot naar Groter’ gepasseerd

Fictief ruilplan blijkt prima leidraad
16 januari 2017
Aktepassering kavelruil De Drie Maten’ gepasseerd
4 mei 2017

Kavelruilakte ‘Van Groot naar Groter’ is op 21 maart jl. notarieel gepasseerd. In deze kavelruil verandert ruim 68 hectare grond van in totaal vier partijen van eigenaar.

De kavelruil kwam aan het rollen door een stoppende veehouder uit Nieuwe Niedorp. De overige grondeigenaren betreffen twee akkerbouwer/groenteteeltbedrijven en de Protestantse Gemeente te Nieuwe Niedorp. De bedrijven zijn afkomstig uit Nieuwe Niedorp, ‘t Veld en de Wieringermeer. De bedrijfsbeëindiging leidde tot verkoop aan een akkerbouw/groenteteeltbedrijf waarna een domino-effect ontstond waarin naast de kerk ook een akkerbouwer uit de Wieringermeer in mee ruilen. Effect is kavelconcentratie wat voor de bedrijven leidt tot een steeds terugkerende kostenbesparing. Voor de omgeving leidt de kavelruil tot minder landbouwverkeer over de toch al drukke regionale wegen.

Kadaster- en notariskosten
De akte van kavelruil is bij Appel Notarissen in Obdam gepasseerd en uitgevoerd binnen het POP3-project Kavelruil Werkt! van Stivas. Stivas heeft de kadaster- en notariskosten van deze kavelruil gefinancierd vanuit dit Europese project.

Investeringen bereikbaarheid en bewerkbaarheid
Op dit moment inventariseert Stivas bij de deelnemers geïnventariseerd welke investeringen in bereikbaarheid en bewerkbaarheid op de nieuw verworven percelen gewenst zijn. Daarvoor kunnen ondernemers vanuit het project Kavelruil Werkt! een vergoeding van 40% met een maximum van € 800 per verworven hectare ontvangen.

POP3-project Kavelruil Werkt!
Stivas heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vanuit POP3 een toezegging van € 3,3 miljoen ontvangen waarmee gewerkt wordt aan de  verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven in Noord-Holland. De bijdrage bestaat voor de helft uit een EU-subsidie en de helft uit een bijdrage van de provincie Noord-Holland.