Fictief ruilplan blijkt prima leidraad

Stivas ontvangt POP3-subsidie
5 januari 2017
Aktepassering kavelruil ‘Van Groot naar Groter’ gepasseerd
24 maart 2017

NOORD-HOLLAND – Provincie Noord-Holland heeft 117,6 hectare ingebracht in vijf kavelruilen op grond gebied van Hollands Kroon. Akker bouwers, veehouders, een bollenkweker en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voegden daar nog eens bijna 160 hectare aan toe.