Stivas ontvangt POP3-subsidie

Stivas en Kadaster gaan samenwerken
5 januari 2017
Fictief ruilplan blijkt prima leidraad
16 januari 2017

Stivas gaat ruim 3,3 miljoen euro investeren in verbetering verkavelingsstructuur landbouwbedrijven Noord-Holland

De Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur heeft in februari van dit jaar een aanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor een POP3 bijdrage in de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven in Noord-Holland. De bijdrage bestaat voor de helft uit een EU-subsidie en de helft uit een bijdrage van de provincie Noord-Holland.

Tot de zomer van 2021 zet de organisatie zich in om met actieve inzet van agrarische ondernemers 1.650 hectare grond van eigenaar te laten veranderen middels inzet van het instrument vrijwillige kavelruil. Naast verbetering van de agrarische verkaveling kunnen ook maatschappelijke doelen als natuur, water en recreatie profijt hebben van deze duurzame investering hebben. Plannen hiervoor moeten dan wel uitvoering gereed zijn zodat ruilgrond op de goede plek neergelegd kan worden.

Met de bijdrage financiert Stivas de proceskosten van de kavelruilcoördinator en 100% procedurekosten zoals kadaster- en notariskosten, die gemaakt moeten worden om een akte van kavelruil tot stand te laten komen. Ook financiert Stivas 40% (max. € 800,– per geruilde hectare) mee in investeringen die de bereikbaarheid en bewerkbaarheid van de geruilde hectares verbeteren. Het andere deel van 60% is voor rekening van de ondernemer zelf. Voor deelname aan de kavelruil wordt een vast bedrag per geruilde hectare in rekening gebracht waarmee niet-subsidiabele kosten worden gedekt.

Met kavelruil beoogt de stichting ondernemers te faciliteren in hun behoefte naar grotere huiskavels, minder veldkavels en dus minder rijafstand wat niet alleen tijd en brandstof bespaard maar ook de veiligheid op de wegen vergroot. Daarnaast zorgen grotere huiskavels ervoor dat ondernemers gemakkelijker de ‘koe in de wei’ kunnen laten grazen wat een hogere melkprijs genereert. Stivas directeur Erwin van den Berg meent dan ook dat verbetering van de verkaveling niet alleen bedoeld is om de groei van bedrijven te bevorderen maar juist ook ondernemers kansen biedt om meer aandacht te schenken aan duurzaam produceren. Een hoogwaardige productie mogelijk maakt van melk, vlees, groente en aardappelen en in Noord-Holland niet te vergeten de teelt van bloembollen. Actief nadenken over de verkaveling van het eigen bedrijf en dat van de buren en collega ondernemers in de omgeving in combinatie met het inzetten op voldoende grond onder het bedrijf, zorgt voor een stevige basis en dus duurzame bedrijfstoekomst.

Belangrijk is dus wel dat de ondernemers de komende jaren samen met hun boekhouder, bank en andere agrarische adviseurs actief mee gaan denken en bij kavelruil elkaar ook voordeel gunnen. Succes is dan verzekerd, zo is de afgelopen decennia in Noord-Holland gebleken.

De werkzaamheden van Stivas worden door belangenbehartiger LTO NOORD Noord-Holland van harte ondersteund. LTO NOORD roept haar leden én niet-leden op om actief na te denken over de verkavelingsstructuur van het eigen bedrijf en het gebied waarin het bedrijf is gelegen. Samen werken aan agrarische structuurverbetering maakt de sector in totaliteit ook sterker.

Stivas

Stivas is een zelfstandige stichting die zich bezig houdt met verbetering van de (agrarische) ruimtelijke structuur. Hierbij ondersteunt de stichting agrarische bedrijven, overheden en andere belanghebbenden door het uitvoeren van structuuronderzoeken, advisering over verkavelingsmogelijkheden, begeleiding en uitvoering van vrijwillige kavelruil en advisering op alle terreinen van de agrarische structuur. De kracht van de organisatie is het contact met de individuele ondernemer en het vertrouwen dat over en weer bestaat en juist zo belangrijk is om tot resultaten te komen.