Kavelruil kent meerdere positieve doeleinden

Nieuwe Oogst: Kavelruil geeft Jonge Boeren toekomst
22 april 2021

5 April 2021 is  de akte van de kavelruil Sonnevanck gepasseerd. Een kavelruil gelegen op twee plekken in Noord-Holland (polder Starnmeer en nabij Bergen). In het door de Provincie uitgebrachte persbericht (zie onderstaande link) wordt vooral ingezoomd op de Stikstofdoelstelling die hier is behaald en de kansen voor de dijkverbetering via de toekomstige kavelruil (door Stivas uit te voeren in opdracht van HHNK)

De huidige kavelruil Sonnevanck regelt een bedrijfsverplaatsing en levert ook nu al stroken voor de dijkverbetering op.

De kavelruil is 100.49.16 hectare groot en telt 6 deelnemers