282 hectare grond geruild in de eerste vier maanden 2017

Aktepassering kavelruil De Drie Maten’ gepasseerd
4 mei 2017
Kavelruilakte “Iedereen Koopman” notarieel gepasseerd
28 juni 2017

282 hectare grond geruild in de eerste vier maanden 2017

De Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) heeft in 2016 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een POP3 toezegging van € 3,3 miljoen ontvangen waarmee gewerkt wordt aan de  verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven in Noord-Holland. De bijdrage bestaat voor de helft uit een EU-subsidie en de helft uit een bijdrage van de provincie Noord-Holland. Het project heeft de titel Kavelruil Werkt!

In de afgelopen vier maanden heeft Stivas in het POP3-project Kavelruil Werkt! in totaal 4 kavelruilen met een kavelruilakte afgerond. Het betreft in totaal afgerond 282 hectare aan geruilde grond.  Bij de gerealiseerde ruilen waren in totaal 24 partijen betrokken. Daarmee is de projectdoelstelling voor 2017, te weten 300 hectare geruilde grond al voor 95% gerealiseerd.

Stivas is bijzonder blij met deze vliegende start in 2017 die bevestigd dat ondernemers in Noord-Holland de focus op een duurzame bedrijfsvoering hebben liggen en nadenken over de verkavelingsstructuur van hun bedrijven maar ook over de locatie van hun bedrijven. “Ondanks het feit dat de ambitie voor 2017 nu al vrijwel is gerealiseerd kunnen agrarische ondernemers met kavelruil ideeën zich bij de organisatie blijven melden”. Aldus de kavelruilcoördinatoren Monique van Peperstraten en Wouter van Egteren.

Kadaster- en notariskosten
De volgende vier kavelruilen zijn notarieel gepasseerd en in een akte van kavelruil vastgelegd:
– Kavelruil Van Groot naar Groter in de regio Noordkop groot ca. 68 hectare grond met 4 partijen;
– Kavelruil Altyd Drok in de regio West-Friesland groot ca. 115 hectare grond met 4 partijen;
– Kavelruil Veenhuizen in het Altongebied groot ca. 58 hectare grond met 11 partijen;
– Kavelruil De Drie Maten in de regio West-Friesland groot ca. 41 hectare met 5 partijen.
In totaal was met deze 4 kavelruilen afgerond een bedrag van € 43.000 aan kadaster- en notariskosten gemoeid. Dit is inclusief de benodigde splitsingskosten van een aantal percelen en de inmeting daarvan door het Kadaster. Ook deze kosten zijn subsidiabel vanuit de POP3. Stivas heeft deze kosten gefinancierd vanuit het project Kavelruil Werkt!
Investeringen bereikbaarheid en bewerkbaarheid
Op dit moment wordt bij de deelnemers van de kavelruilen geïnventariseerd welke investeringen in bereikbaarheid en bewerkbaarheid op de nieuw verworven percelen gewenst zijn. Daarvoor kunnen ondernemers vanuit het project Kavelruil Werkt! een vergoeding van 40% met een maximum van € 800,- per verworven hectare ontvangen.

Stivas
Stivas is een zelfstandige stichting die zich bezig houdt met verbetering van de (agrarische) ruimtelijke structuur. Hierbij ondersteunt de stichting agrarische bedrijven, overheden en andere belanghebbenden door het uitvoeren van structuuronderzoeken, advisering over verkavelingsmogelijkheden, begeleiding en uitvoering van vrijwillige kavelruil en  advisering op alle terreinen van de agrarische structuur. De kracht van de organisatie is het contact met de individuele ondernemer en het vertrouwen dat over en weer bestaat en juist zo belangrijk is om tot resultaten te komen.