STIVAS, dé gebiedsontwikkelaar in de Groene Ruimte heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in 2016 een POP3 toezegging van € 3,3 miljoen ontvangen waarmee gewerkt wordt aan de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven in Noord-Holland. De bijdrage bestaat voor de helft uit een EU-subsidie en de helft uit een bijdrage van de provincie Noord-Holland. Het project heeft de titel Kavelruil Werkt!

Sinds de start van het project begin 2016 is in totaal 1.225 ha kavelruil gerealiseerd. De ambitie om binnen de looptijd van het project (2021) tenminste 1.650 ha te ruilen is daarmee medio 2018 voor 74 % gerealiseerd.

Verbetering verkavelingsstructuur
Kavelruil is een belangrijk instrument voor verduurzaming van de landbouwstructuur en realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en het op orde brengen van de waterhuishouding- en systeem.
Voor uw bedrijf kan kavelruil bijdragen aan het ontstaan van grotere en beter bewerkbare percelen, kavels dichter bij huis en vergroting van de huiskavel. Dit levert u aanzienlijke kostenbesparingen op.

Veiligheid en milieu
Bovendien draagt u door minder verkeer- en transportbewegingen over de openbare weg bij aan het verhogen van de verkeersveiligheid en het verlagen van de CO2-uitstoot.

www.kavelruilwerkt.nl houdt u op de hoogte van de verschillende kavelruilen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stivas via de contactgegevens op de website.

In het nieuws

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland