Kavelruilakte “Iedereen Koopman” notarieel gepasseerd

282 hectare grond geruild in de eerste vier maanden 2017
11 mei 2017
350 hectare grond geruild in het eerste half jaar 2017
28 juni 2017

Op 7 juni is door de notaris de kavelruil met de naam “Iedereen Koopman” notarieel getransporteerd. In deze kavelruil verandert ruim 63 hectare agrarische grond van eigenaar verspreid over drie diverse locaties in West Friesland. Gevolg is agrarische structuurverbetering voor de deelnemende agrariërs.

De kavelruil betreft 6 partijen. In deze kavelruil komen als gevolg van de verplaatsing van een veehouder vanuit Ursem naar Opmeer diverse landbouwgronden vrij welke door ruil en verkoop leidt tot diverse agrarische structuurverbeteringen.
De verplaatste veehouder krijgt alle grond bij het bedrijf op de nieuwe locatie in Opmeer. Achtergebleven veldkavels van deze veehouder in de polder Mijzen en bij Ursem worden verworven door respectievelijk een veehouder in de polder Mijzen en een bloembollenbedrijf uit Ursem. Twee andere percelen worden verworven door een naastgelegen bloementeler die op zijn beurt aan de andere zijde van zijn bedrijf een deel huiskavel door ruilt naar zijn buurman, tevens bloembollenteler. Alle betrokken bedrijven verbeteren hun agrarische structuur door schaalvergroting of vergroting van de huiskavel. Ook neemt het aantal verkeersbewegingen door landbouwverkeer per saldo af als gevolg van deze kavelruil. Hiermee is ‘iedereen Koopman’.

Appel Notarissen in Obdam is verantwoordelijk voor de aktepassering waarbij de partijen gebruik maken gebruik van de POP 3 subsidieregeling via de Stivas (Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur). Stivas houdt zich bezig met het optimaliseren van de inrichting van het landelijk gebied. Vrijwillige kavelruil is hiervoor het belangrijkste instrument.

Vanuit de POP 3 subsidie wordt naast een Provinciale bijdrage ook een bijdrage verleend vanuit het Europees Landbouwfonds in de kosten die de partijen maken als gevolg van de notaris- en kadasterkosten en de benodigde investeringen in bereikbaarheid en bewerkbaarheid. Ook de Stivas inzet wordt vanuit deze gelden gefinancierd.