350 hectare grond geruild in het eerste half jaar 2017

Kavelruilakte “Iedereen Koopman” notarieel gepasseerd
28 juni 2017
Gouden Reiger voor N.J. Snoek
19 oktober 2017

350 hectare grond geruild in het eerste half jaar 2017
De Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) heeft in 2016 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een POP3 toezegging van € 3,3 miljoen ontvangen waarmee gewerkt wordt aan de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven in Noord-Holland. De bijdrage bestaat voor de helft uit een EU-subsidie en de helft uit een bijdrage van de provincie Noord-Holland. Het project heeft de titel Kavelruil Werkt!

In juni heeft Stivas in het POP3-project Kavelruil Werkt! twee kavelruilen met een kavelruilakte afgerond waarmee in totaal 68 hectare grond tussen boeren is geruild. Bij de twee gerealiseerde ruilen ‘Iedereen Koopman’ en ‘Oude Wal’ waren in totaal 10 partijen betrokken.

Met de realisatie van deze twee ruilen heeft Stivas de projectdoelstelling voor 2017, te weten 325 hectare geruilde grond inmiddels met 25 hectare overschreden. Voor de tweede helft 2017 zijn de vooruitzichten ook positief te noemen zodat eind 2017 mogelijkerwijs al ruim 50% van de totale projectdoelstelling van 1.650 hectare ruilen wordt behaald aldus Stivas directeur Erwin van den Berg.

Kadaster- en notariskosten
In totaal was met deze twee laatste kavelruilen afgerond een bedrag van € 13.360 aan kadaster- en notariskosten gemoeid. Dit is inclusief de benodigde splitsingskosten van een aantal percelen en de inmeting daarvan door het Kadaster. Ook deze kosten zijn subsidiabel vanuit de POP3. Stivas heeft deze kosten gefinancierd vanuit het project Kavelruil Werkt!

Investeringen bereikbaarheid en bewerkbaarheid
Op dit moment wordt bij de deelnemers van de kavelruilen geïnventariseerd welke investeringen in bereikbaarheid en bewerkbaarheid op de nieuw verworven percelen gewenst zijn. Daarvoor kunnen ondernemers vanuit het project Kavelruil Werkt! een vergoeding van 40% met een maximum van € 800,- per verworven hectare ontvangen.

Stivas
Stivas is een zelfstandige stichting die zich bezig houdt met verbetering van de (agrarische) ruimtelijke structuur. Hierbij ondersteunt de stichting agrarische bedrijven, overheden en andere belanghebbenden door het uitvoeren van structuuronderzoeken, advisering over verkavelingsmogelijkheden, begeleiding en uitvoering van vrijwillige kavelruil en advisering op alle terreinen van de agrarische structuur. De kracht van de organisatie is het contact met de individuele ondernemer en het vertrouwen dat over en weer bestaat en juist zo belangrijk is om tot resultaten te komen.