Linda

7 juni 2021

Kavelruil kent meerdere positieve doeleinden

Nederland heeft de ambitie om een voortrekkersrol te spelen in de verduurzaming van de agrarische sector en zodoende voor de toekomst onze voedselvoorziening veilig te stellen.  Maar ook in de circulaire landbouw blijft een efficiënte voedselproductie noodzakelijk.  
22 april 2021

Nieuwe Oogst: Kavelruil geeft Jonge Boeren toekomst

Nederland heeft de ambitie om een voortrekkersrol te spelen in de verduurzaming van de agrarische sector en zodoende voor de toekomst onze voedselvoorziening veilig te stellen.  Maar ook in de circulaire landbouw blijft een efficiënte voedselproductie noodzakelijk.  
12 augustus 2020

Kavelruil:  een eerste stap naar duurzame landbouw

Nederland heeft de ambitie om een voortrekkersrol te spelen in de verduurzaming van de agrarische sector en zodoende voor de toekomst onze voedselvoorziening veilig te stellen.  Maar ook in de circulaire landbouw blijft een efficiënte voedselproductie noodzakelijk.  
25 juni 2020

Interview Hans Hendriks en Erik Lingeman – Rentmeesters NVR – over kavelruil Grethahoeve. 

18 juli 2019

Interview – “Structuurverbetering koppelen aan andere opgaven”

Interview Stivas directeur Erwin van den Berg over fusie één centrale Stivas "Structuurverbetering koppelen aan andere opgaven"
14 maart 2019

Rapport “Grond in Beweging”

Het toekomstige grondgebruik in de provincie Flevoland wordt in dit rapport geschetst aan de hand van: de huidige grondgebruiksituatie; de huidige en te verwachten ontwikkelingen die invloed hebben op de omvang en het gebruik van het huidige agrarische areaal in Flevoland
3 januari 2019

Kennismiddag Landbouwverkeer 10 januari 2019

De verkeersdeelname vanuit de agrarische sector verandert: grotere machines, een toename van transportbewegingen, groter belang bij (boven) regionale verbindingen.