De Toekomst

De Waard
28 november 2018
Assendelft Zuideinde
1 augustus 2018

Op 3 september 2018 is de akte kavelruil ‘De Toekomst’ bij Appel Notarissen in Obdam gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 5 partijen betrokken en is er 149.85.13 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 13.112,50. De kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een enkele deelnemende partij heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Huidig gebruik De Toekomst           Inbreng eigendom De Toekomst            Toedeling eigendom De Toekomst
Nieuw gebruik De Toekomst

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland