De Waard

Vispaaiplaatsen
4 december 2018
De Toekomst
19 september 2018

Op 10 oktober 2018 is de akte kavelruil “De Waard” door notaris Alphons Demaret en Willem Vessies van Appel Notarissen gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 4 partijen betrokken en is er 12.41.57 hectare grond van eigenaar verwisseld inclusief 2.42.34 ten behoeve van water. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 12.832,90. Deze kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een aantal deelnemende partijen heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Kavelruil De Waard inbreng eigendom   Kavelruil De Waard toedeling eigendom

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland