Schoorldam

Hoeverkoog
7 februari 2022

Op 23 november 2021 is de akte kavelruil Schoorldam bij de Jong Notaris gepasseerd, bij deze kavel ruil waren 9 partijen betrokken en is er 30.21.08 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster-  en notaris kosten in deze ruil bedroegen  € 8.941,95 De kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil werkt! Stivas verzorgt de voor financiering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

De Oudendijk en Onderweg te Schoorldam betreffen historische dijkjes welke tevens als fietspad in gebruik zijn. Het agrarisch verkeer kon niet anders dan via deze dijkjes de percelen gelegen tussen het Noord-Hollands Kanaal en de dijkjes bereiken. Een ongewenste situatie, geredeneerd vanuit veiligheid en cultuurhistorisch perspectief. De kavelruil Schoorldam maakt een einde aan die ongewenste situatie. Door herschikking van eigendom en het aanleggen van een nieuwe ontsluiting aan de zijde van het Noord-Hollands Kanaal is een einde gemaakt aan deze ongewenste situatie. Daarnaast is voor een aantal agrariërs de verkavelingssituatie verbeterd door vergroting van de huiskavel en/of kavels dichter bij het bedrijf. Op een drietal plaatsen is ook (begrensde) natuur gerealiseerd, namelijk in centrum van Schoorl, in de duinzoom en in het gebied van het Catrijper Moor.

Schoorldam_toedeling

Schoorldam_inbreng

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland