Hoeverkoog

Schoorldam
7 februari 2022
Sint Maartenshoeve
7 februari 2022

Op 19 september 2021 is de akte kavelruil Hoeverkoog bij Appel Notarissen gepasseerd, bij deze kavel ruil waren 7 partijen betrokken en is er 61.18.95 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster-  en notaris kosten in deze ruil bedroegen  € 22.579,01. De kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil werkt! Stivas verzorgt de voor financiering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

De kavelruil Hoeverkoog heeft er in geresulteerd dat de deelnemende agrarische bedrijven veldkavels hebben ingeruild ten behoeve van grond aansluitend aan de huiskavel en/of situering veel dichter bij het bedrijf. Veel agrariërs van Wieringen gebruiken gronden in de Wieringermeer. Deze grond ligt vaak op grote afstand van de bedrijven. Via deze kavelruil zijn die veldkavels afgestoten. Hiermee wordt het agrarisch verkeer verminderd en wordt milieuwinst geboekt. In de Westerlanderkoog is aansluitend aan het huidige natuurgebied van Staatsbosbeheer, extra natuur gesitueerd. Het betreft een oppervlakte van ruim acht hectare De nieuwe natuurbegrenzing betreft een verplaatsing vanuit de Hippolytushoeverkoog. De nieuwe natuur is deels gerealiseerd via Particulier natuurbeheer  en deels door eigendom toe te delen aan Staatsbosbeheer. Het natuurtype betreft Vochtig weidevogelgrasland.

Inbreng eigendom Hoeverkoog

Toedeling eigendom Hoeverkoog

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland