Kermis Kwakel

Kavelruil De Buren
26 augustus 2020
Ouders Wens
25 juni 2020

Op 25 mei 2020 is de akte kavelruil “‘Kermis Kwakel” bij Appel Notarissen gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 9 partijen betrokken en is er 74.84.81 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 15.017,34,-. De kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een enkele deelnemende partij heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Huidig gebruik Kermis Kwakel_anoniem       Inbreng Kermis Kwakel_anoniem
Nieuw gebruik Kermis Kwakel_anoniem
      Toedeling Kermis Kwakel_anoniem

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland