Vispaaiplaatsen

De Kampen
4 december 2018
De Waard
28 november 2018

Op 1 november 2018 is de akte kavelruil “Vispaaiplaatsen” door notaris Alphons Demaret en Willem Vessies van Appel Notarissen gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 4 partijen betrokken en is er 27.15.70 hectare grond van eigenaar verwisseld inclusief 5.06.31 ten behoeve van water en 12.11.43 ha ten behoeve van natuur. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 12.125,00. Deze kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een aantal deelnemende partijen heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Huidig gebruik      Nieuw gebruik      Inbreng eigendom   Toedeling eigendom

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland