Achtersteek (AC de Graafweg)

Spang
25 juni 2020
Hazeweel
20 februari 2020

Op 20 november 2019 is de akte kavelruil “Achtersteek (AC de Graafweg)” door Mantel & Overtoom notarissen gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 10 partijen betrokken en is er 45.50.30 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 49.477,42. Deze kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een aantal deelnemende partijen heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Achtersteek Inbreng                                              Achtersteek Toedeling

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland