Stroe en Nesse

Kopergravure
20 februari 2020
Nieuw Keveren
13 augustus 2019

Op 16 november 2018 is de akte kavelruil “Stroe en Nesse” door Appel Notarissen gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 4 partijen betrokken en is er 65.00.40 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 11.562,25. Deze kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een aantal deelnemende partijen heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Stroe en Nesse_Inbreng                                                         Stroe en Nesse_Toedeling

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland