Zeeweg-Schelpenpad

Haneplas-Zeeburg
28 november 2016
Het Ambacht
2 november 2016

Op 11 november 2016 is de akte van kavelruil ‘Zeeweg-Schelpenpad’ bij het Uitgeester Notariaat in Uitgeest gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 3 partijen betrokken en is er 1.71.80 hectare grond van eigenaar verwisseld, voor zover bekend de kleinste kavelruil ooit uit de geschiedenis van Stivas. Hiermee werd een lang gewenste recreatieve voorziening mogelijk. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 5.521,-. Deze kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een enkele deelnemende partij heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Inbreng Zeeweg-Schelpenpad                                                                         Toedeling Zeeweg-Schelpenpad

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland