Het Ambacht

Zeeweg-Schelpenpad
11 november 2016
De Buren
26 september 2016

Op 2 november 2016 is de akte kavelruil ‘Het Ambacht’ bij het Zijper Notariskantoor in Schagerbrug gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 7 partijen betrokken en is er 19.32.99 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 8.707,-. Deze kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een enkele deelnemende partij heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Inbreng Het Ambacht                                                                                            Toedeling Het Ambacht

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland