Haneplas-Zeeburg

Koorn
31 januari 2017
Zeeweg-Schelpenpad
11 november 2016

Op 28 november 2016 is de akte kavelruil ‘Haneplas-Zeeburg’ bij Notariskantoor Hoogerheide op Texel gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 12 partijen betrokken en is er maar liefst 130.80.70 hectare grond van eigenaar verwisseld. Dit is inclusief 4.87.35 ha grond ten behoeve van de realisatie van natuur naar Staatsbosbeheer is gegaan. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 15.125,-. Deze kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een enkele deelnemende partij heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Inbreng Haneplas-Zeeburg                                                                                Toedeling Haneplas-Zeeburg

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland