Spang

Grethahoeve
25 juni 2020
Achtersteek (AC de Graafweg)
20 februari 2020

Op 15 mei 2020 is de akte kavelruil “‘Spang” bij Notariskantoor Hoogerheide gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 5 partijen betrokken en is er 11.75.75 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 6.324,14,-. De kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een enkele deelnemende partij heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Inbreng KR Spang_anoniem            Toedeling KR Spang_anoniem

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland