Koorn

Het Nieuwland
31 januari 2017
Haneplas-Zeeburg
28 november 2016

Op 31 maart 2016 is de akte van kavelruil ‘Koorn’ bij Appel Notarissen in Obdam gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 3 partijen betrokken en is er 17.54.33 hectare grond van eigenaar verwisseld. Dit is inclusief 1.23.23 hectare grond welke ten behoeve van de wateropgave naar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is gegaan. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil zijn door Provincie Noord-Holland betaald.

Een enkele deelnemende partij heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Inbreng Koorn                                                                                                                                                Toedeling Koorn

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland