De Drie Maten

Iedereen Koopman
7 juni 2017
Veenhuizen
3 april 2017

Op 2 mei 2017 is de akte kavelruil ‘De Drie Maten’ bij Appel Notarissen in Obdam gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 5 partijen betrokken en is er 41.16.85 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen €8.698. Deze kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een enkele deelnemende partij heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Inbreng De Drie Maten                                   Toedeling De Drie Maten                                     Nieuw gebruik De Drie Maten

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland