Veenhuizen

De Drie Maten
2 mei 2017
Altyd Drok
19 maart 2017

Op 3 april 2017 is de akte kavelruil ‘Veenhuizen’ bij Mantel & Overtoom Notarissen in Benningbroek gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 11 partijen betrokken en is er 57.98.84 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 14.292. Deze kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Er wordt op het moment geïnventariseerd of er bij de deelnemers belangstelling voor investeringen in bereikbaarheid en bewerkbaarheid is.

Inbreng Veenhuizen                                                                                                                             Toedeling Veenhuizen

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland