Binnenwijzend

De Gouwe
13 augustus 2019
Kooibrug 2
4 april 2019

Op 29 mei 2019 is de akte kavelruil “Binnenwijzend” bij Mantel & Overtoom notarissen gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 3 partijen betrokken en is er 34.05.88 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 4.366,85. De kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een enkele deelnemende partij heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Huidig gebruik Binnenwijzend        Nieuw gebruik Binnenwijzend          Inbreng eigendom Binnenwijzend                 Toedeling eigendom Binnenwijzend

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland