Altyd Drok

Veenhuizen
3 april 2017
Van Groot naar Groter
18 maart 2017

Op 30 maart 2017 is de akte kavelruil ‘Altyd Drok’ bij Mantel & Overtoom Notarissen in Benningbroek gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 4 partijen betrokken en is er 114.85.02 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 7.345. Deze kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Er wordt op het moment geïnventariseerd of er bij de deelnemers belangstelling voor investeringen in bereikbaarheid en bewerkbaarheid is.

Inbreng Altyd Drok                                                                                                                                    Toedeling Altyd Drok

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland