Van Groot naar Groter

Altyd Drok
19 maart 2017
Erfgoed Mostert
31 januari 2017

Op 21 maart 2017 is de akte kavelruil ‘Van Groot naar Groter’ bij Appel Notarissen in Obdam gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 4 partijen betrokken en is er 68.44.10 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 12.272. Deze kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een enkele deelnemende partij heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Inbreng van Groot naar Groter               Toedeling van Groot naar Groter             Nieuw gebruik Van Groot naar Groter

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland