Erfgoed Mostert

Van Groot naar Groter
18 maart 2017
Het Nieuwland
31 januari 2017

Op 1 november 2016 is de akte kavelruil ‘Erfgoed Mostert’ bij Appel Notarissen in Obdam gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 3 partijen betrokken en is er 19.31.26 hectare grond van eigenaar verwisseld. Dit is inclusief 2.41.54 ha grond welke ten behoeve van de wateropgave naar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is gegaan. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 9.588,-. Deze kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een enkele deelnemende partij heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Inbreng Erfgoed Mostert                                                                                         Toedeling Erfgoed Mostert

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland