Linnaeus

Sint Maartenshoeve
7 februari 2022
Bouwlust
7 februari 2022

Op 8 September 2021 is de akte kavelruil Linnaeus bij Appel Notarissen gepasseerd, bij deze kavel ruil waren 4 partijen betrokken en is er 11.51.38 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster-  en notaris kosten in deze ruil bedroegen  € 12.921,79. De kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil werkt! Stivas verzorgt de voor financiering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

De uitbreiding van natuur rond het Diemerbos was de aanleiding om tot herschikking van eigendomsposities te komen. Uitgangspunt daarbij was, dat de deelnemende agrarische bedrijven er qua bedrijfsstructuur niet op achteruit zouden gaan. Aan deze uitgangspunten is voldaan. Eén bedrijf heeft de huiskavel qua areaal in tact kunnen houden, maar wel door een andere ligging. Een andere agrariër heeft een lastig bereikbare veldkavel ingebracht en is gecompenseerd dichter bij het bedrijf en deze is beter bereikbaar. Ruim 4 hectare natuur is gerealiseerd en gemeente Amsterdam is eigenaar geworden van een compostlocatie van het volkstuinencomplex Linnaeus.

 

Linnaeus_inbreng

Linnaeus_toedeling

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland