Hooge Kil

Schelpenruil 2.0
21 februari 2018
Kooibrug
3 januari 2018

Op 27 december 2017 is de akte kavelruil ‘Hooge Kil’ bij Appel notarissen in Obdam gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 6 partijen betrokken en is er 60.72.62 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 5.426,85. Deze kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een enkele deelnemende partij heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Inbreng Hooge Kil                                             Toedeling Hooge Kil                                                 Nieuw gebruik Hooge Kil

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland