Kooibrug

Hooge Kil
24 januari 2018
Slotblik
21 december 2017

Op 22 december 2017 is de akte kavelruil ‘Kooibrug’ bij het Uitgeester Notariaat in Uitgeest gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 14 partijen betrokken en is er 73.29.22 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 61.357,35. Deze kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een enkele deelnemende partij heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Inbreng Kooibrug                                                                                               Toedeling Kooibrug

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland