Schelpenruil 2.0

Speketer
15 maart 2018
Hooge Kil
24 januari 2018

Op 19 februari 2018 is de akte kavelruil ‘Schelpenruil 2.0’ door notaris Alphons Demaret en Willem Vessies van Appel Notarissen op locatie in de Wierschuur in de Polder Waard Nieuwland gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 10 agrariërs, de provincie Noord-Holland, het Rijk en NUON betrokken en is er 309.91.76 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 37.026,50. Deze kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een aantal deelnemende partijen heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Huidig gebruik Schelpenruil 2.0     Inbreng eigendom Schelpenruil 2.0     Toedeling eigendom Schelpenruil 2.0      Nieuw gebruik Schelpenruil 2.0

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland