Zuiderbraak

Kooibrug 2
4 april 2019
Koetenburg
4 april 2019

Op 14 maart 2019 is de akte kavelruil “Zuiderbraak” door Appel Notarissen gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 5 partijen betrokken en is er 48.65.36 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 6.289,85. Deze kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een aantal deelnemende partijen heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Inbreng Zuiderbraak                         Toedeling Zuiderbraak

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland