Koetenburg

Zuiderbraak
4 april 2019
Lambertschaag
4 april 2019

Op 28 februari 2019 is de akte kavelruil “Koetenburg” door notaris De Jong gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 6 partijen betrokken en is er 32.08.20 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 5.232,50. Deze kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een aantal deelnemende partijen heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Inbreng eigendom                        Toedeling eigendom                        Huidig gebruik                              Nieuw gebruik

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland