Rondje Texel 1

Makamast
25 februari 2016

Op 24 februari 2016 is de akte kavelruil ‘Rondje Texel 1’ bij notariskantoor Hoogerheide op Texel gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 6 partijen betrokken en is er 42.85.95 hectare van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen 6.007 euro. Stivas heeft deze kosten voorgefinancierd en declareert deze in het POP3-project Kavelruil Werkt!

Een enkele deelnemende partij heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Inbreng Rondje Texel 1                 Toedeling Rondje Texel 1                 Nieuw gebruik Rondje Texel 1

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland