Oude Wal

Slotblik
21 december 2017
Iedereen Koopman
7 juni 2017

Op 22 juni 2017 is de akte kavelruil ‘Oude Wal’ bij het Zijper Notariskantoor in Schagerbrug gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 4 partijen betrokken en is er 4.68.50 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 3.812. Deze kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een enkele deelnemende partij heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Inbreng Oude Wal                                                                                                                                   Toedeling Oude Wal

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland