Muggenburg

Rust en Vrede
Rust en Vrede
7 februari 2022
Koogbraak/ De Goede verwachting
7 februari 2022

Op 9 juni 2020 is de akte kavelruil “‘Muggenburg” bij De Jong Notaris gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 4 partijen betrokken en is er 2.56.37 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 4.622,05,-. De kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een enkele deelnemende partij heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Inbreng KR Muggenburg

Toedeling KR Muggenburg

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland