’t Kerft

Hazeweel
20 februari 2020
In de Bocht
20 februari 2020

Op 30 september 2019 is de akte kavelruil “’t Kerft” bij Appel notarissen gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 3 partijen betrokken en is er 24.11.65 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 6.061,-. De kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een enkele deelnemende partij heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

’t Kerft Inbreng                                                        ’t Kerft Toedeling

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland