Rondje Texel 2

De Buren
26 september 2016
Makamast
25 februari 2016

8 april 2016 is de akte van kavelruil ‘Rondje Texel 2’ bij Notariskantoor Hoogerheide op Texel gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 6 partijen betrokken en is er 18.12.40 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 3.013,- Deze kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Een enkele deelnemende partij heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Inbreng Rondje Texel 2                       Toedeling Rondje Texel 2                        Nieuw gebruik Rondje Texel 2

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland