Rond de Volgerweg

Assendelft Zuideinde
1 augustus 2018
Schagerwad
15 maart 2018

Op 26 juni 2018 is de akte kavelruil ‘Rond de Volgerweg’ bij Appel Notarissen in Obdam gepasseerd. Bij deze kavelruil waren 4 partijen betrokken en is er 23.67.65 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster- en notariskosten in deze ruil bedroegen € 2.881. De kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt! Stivas verzorgt de voorfinanciering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

Eén deelnemende partij heeft aangegeven gebruik te willen maken van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Meer nieuws hierover op het moment wanneer de uitvoering van de bijbehorende werken is afgerond.

Inbreng Rond de Volgerweg                                                                                                   Toedeling Rond de Volgerweg

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland